Zaburzenia rytmu serca - Kenys

Zaburzenia rytmu serca

Arytmia serca, czyli zaburzenia jego rytmu charakteryzuje się jego przyśpieszeniem, zwolnieniem lub nieregularnością. U niektórych osób zaburzenia rytmu mogą występować bez żadnych objawów towarzyszących, natomiast u innych mogą stanowić zagrożenie życia.  Najczęstszą przyczyną arytmii serca jest choroba wieńcowa oraz dysfunkcje zastawek.

W momencie, gdy prawidłowa praca serca zostanie
zakłócona pojawiają się zaburzenia jego rytmu takie jak:

 • tachykardia – przyśpieszona akcja serca;
 • bradykardia – zwolnienie akcji serca;
 • arytmia – zaburzenia rytmu serca.

Rodzaje zaburzeń rytmu serca:

 • tachykardia zatokowa;
 • bradykardia;
 • dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe;
 • migotanie przedsionków ( jest najgroźniejszą formą zaburzeń
  prowadzącą do zatrzymania krążenia i nawet zgonu jeżeli nie zostanie
  przeprowadzona w odpowiednim czasie defibrylacja);
 • częstoskurcze nadkomorowe i komorowe (migotanie komór, migotanie
  przedsionków).

Objawy arytmii:

 • kołatanie serca ( uczucie szybkiego, nierównego bicia serca);
 • uczucie zwolnionego i mocnego bicia serca oraz tzw. skurcze dodatkowe
  ( w trakcie skurczów dodatkowych pacjent ma uczucie przeskakiwania w
  klatce piersiowej, a nawet zatrzymania serca na chwilę);
 • zawroty głowy;
 • duszności;
 • bóle w klatce piersiowej;
 • osłabienie;
 • utrata przytomności.

Podstawowe badania:

 • elektrokardiografia EKG
 • badanie RTG klatki piersiowej
 • ECHO serca – badanie wykonywane w celu oceny stanu serca i płuc
 • EKG metodą Holtera – służy do uchwycenia krótkotrwałych i szybko
  ustępujących zaburzeń rytmu serca;
 • test wysiłkowy i koronarografia – dwa badania wykorzystywane przy
  podejrzeniu choroby niedokrwiennej serca;
 • badanie poziomu elektrolitów – zalecane jest szczególnie u osób, które
  stosują preparaty moczopędne; należy zwrócić szczególną uwagę na stężenie
  potasu, ponieważ jego zachwianie prowadzi do groźnych zaburzeń.

Leczenie:

W zależności od rodzaju zaburzeń rytmu serca
stosuje się leczenie zachowawcze- farmakologiczne oraz zabiegowe takie jak:
kardiowersja, zabiegi operacyjne zastawek, wszczepienie elektrostymulatora
serca ( rozrusznika), ablacja.

Przy potwierdzonych zaburzeniach rytmu serca
konieczne jest stałe leczenie, kontrola i leczenie u lekarza POZ oraz
kardiologa.  

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top