Zaburzenia rytmu serca - Kenys

Zaburzenia rytmu serca

Migotanie przedsionków, zwane także migotaniem aurikularnym, to zaburzenie rytmu serca, polegające na nieregularnym, chaotycznym skurczu przedsionków, co prowadzi do nieregularnego i często zbyt szybkiego rytmu serca.

Objawy migotania przedsionków mogą obejmować uczucie kołatania serca, duszność, zawroty głowy, omdlenia, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej oraz lęki.

Migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu serca, a jego przyczyny mogą być różnorodne, takie jak: choroby serca, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, choroby płuc, stany zapalne, urazy serca, a także niezdrowy styl życia.

Leczenie migotania przedsionków może obejmować leki, takie jak beta-blokery, leki przeciwkrzepliwe lub leki antyarytmiczne, a także procedury medyczne, takie jak kardioablacja, czyli niszczenie lub izolowanie obszarów serca, które powodują migotanie przedsionków.

Zaburzenia rytmu serca to stan, w którym rytm serca jest nieregularny, zbyt wolny lub zbyt szybki. Może to prowadzić do niedostatecznego natlenienia organizmu i poważnych powikłań, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń rytmu serca, takich jak:

  • migotanie przedsionków (opisane powyżej)
  • flutter przedsionków, czyli nieregularny i szybki rytm skurczów przedsionków
  • tachykardia zatokowa, czyli szybki rytm serca z powodu pobudzenia węzła zatokowego
  • bradykardia, czyli wolny rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę
  • blok przedsionkowo-komorowy, czyli niemożność przeprowadzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór serca

Zaburzenia rytmu serca to grupa chorób, w których normalny rytm skurczów serca zostaje zakłócony. Serce może zacząć bić zbyt szybko, zbyt wolno lub nieregularnie. Najczęstszymi zaburzeniami rytmu serca są migotanie przedsionków, tachykardia komorowa, bradykardia, migotanie komór, blok przedsionkowo-komorowy, blok lewej odnogi pęczka Hisa i blok prawej odnogi pęczka Hisa.

Przyczyny zaburzeń rytmu serca mogą być różnorodne, ale często są związane z chorobami serca, takimi jak choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, choroba zastawek serca, nadciśnienie tętnicze i kardiomiopatia. Inne przyczyny to urazy serca, infekcje, niezdrowy styl życia, stosowanie niektórych leków, zaburzenia elektrolitowe, choroby tarczycy i zaburzenia metaboliczne.

Objawy zaburzeń rytmu serca mogą obejmować uczucie kołatania serca, nieregularny rytm serca, zawroty głowy, omdlenia, duszność, bóle w klatce piersiowej, zmęczenie i lęki. W niektórych przypadkach zaburzenia rytmu serca mogą być bezobjawowe.

Leczenie zaburzeń rytmu serca może obejmować leki, takie jak beta-blokery, leki przeciwkrzepliwe, leki antyarytmiczne lub elektrostymulację serca. W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie procedur medycznych, takich jak kardioablacja, czyli niszczenie lub izolowanie obszarów serca, które powodują nieregularny rytm serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart
Scroll to Top