Indeksy w zapisach EKG aplikacji Healthwear - Kenys

Indeksy w zapisach EKG aplikacji Healthwear

Zmienność rytmu zatokowego (ang. heart rate variability, HRV) – powtarzające się cyklicznie występowanie różnic odstępów RR w badaniu EKG, które zależy od oddziaływania mechanizmów kontrolujących na aktywność węzła zatokowo-przedsionkowego i jest odzwierciedleniem stanu czynnościowego układu autonomicznego serca.

Obniżona zmienność rytmu zatokowego jest wskaźnikiem niekorzystnego rokowania u pacjentów po zawale mięśnia sercowego, a także niezależnym czynnikiem ryzyka nagłego zgonu sercowego.

To na czym nam zależy w tym pomiarze to czas między kolejnymi uderzeniami serca. Przerwa między kolejnymi uderzeniami serca nie jest taka sama, cały czas się zmienia się. HRV mierzy się w milisekundach. Odstępy między uderzeniami mogą wynosić na przykład 800ms, 1000ms, 1100ms.

Dzięki HRV możesz obserwować zachowanie dwóch gałęzi układu nerwowego w organizmie. Jedna z tych gałęzi to układ współczulny, a druga – przywspółczulny. Część współczulna dominuje, gdy jesteś zestresowany i obciążony treningiem. Z kolei część przywspółczulna dominuje, kiedy jesteś zregenerowany i wypoczęty. Jak działa tutaj HRV? Zasada działania jest prosta. Jeśli są duże różnice między kolejnymi uderzeniami, oznacza to, że jesteś wypoczęty i zregenerowany. Natomiast mniejsze różnice pomiędzy uderzeniami serca wskazują na zmęczenie i brak wystarczającej regeneracji.

  0 ~ 4.0 nieprawidłowe

  4.1 ~ 6.0 łagodne

  6.1 ~ 10 normalne

Poprawę wartości HRV można osiągnąć poprzez poprawę odporności na stres, ćwiczenia o odpowiedniej intensywności (zwłaszcza trening wytrzymałościowy), zapewnienie odpowiedniej ilości snu, właściwe odżywianie się i odpowiednie nawadnianie.  Gdy HRV jest wysokie, bardziej nadaje się do treningu o wysokiej intensywności.  Kiedy HRV jest niskie, bardziej odpowiednie jest wykonywanie treningu o niskiej intensywności.

Wytrzymałość psychiczna człowieka ma określoną granicę wytrzymałości. Napięcie psychiczne  Gdy napięcie psychiczne przekroczy określony poziom, spowoduje przeciążenie psychiczne.

 0 ~ 3.9 słaby
 4.0 ~ 5.9 odpowiedni
 6.0 ~ 10 mocny

Odchylenie wskaźnika obciążenia od odpowiedniego zakresu powoduje osłabienie sprawności fizycznej organizmu, skłonność do wypadania włosów, osłabienie wzroku i zdolności wysiłkowej.

Stres w psychologii odnosi się do poczucia psychicznego ograniczenia i napięcia.  Źródłem stresu są bodźce zewnętrzne (takie jak zadania i wyzwania itp.).  Odpowiednie ciśnienie może pomóc poprawić efektywność pracy i nauki.  Nadmierny stres może prowadzić do zmęczenia fizycznego i psychicznego oraz mieć długotrwały negatywny wpływ na zdrowie.  Stany stresowe są kontrolowane przez autonomiczny układ nerwowy, gdzie wzmożona aktywność współczulna zwiększa poziom stresu, a wzmożona aktywność przywspółczulna zmniejsza poziom stresu.  Stan autonomicznego układu nerwowego może odzwierciedlać zmienność tętna, dlatego też zmienność tętna może pomóc nam zrozumieć poziom stresu i wskazywać konieczność dostosowania i samoregulacji poziomu stresu

  0 ~ 2.5 relaks
  2.6 ~ 5.0 łagodny
  5.1 ~ 8.0 umiarkowany
  8.1 ~ 10 silny

Wskaźnik masy ciała jest kompleksowym wskaźnikiem kondycji fizycznej obliczony na podstawie analizy parametrów takich jak HR i HRV, obliczonych na podstawie EKG.

  0 ~ 4.0 wysoki
  4.1 ~ 6 niski
  6.1 ~ 10 normalny 

Wysoki: zły stan psychiczny i słaba odporność organizmu. Można zaobserwować stan psychiczny charakteryzujący się niepokojem, napięciem oraz depresją.  W celu jego poprawy należy stosować zbilansowaną dietę, umiarkowaną aktywność fizyczną w celu utrzymania dobrego samopoczucia, a w razie potrzeby należy wykonać zalecone przez lekarza specjalistę badania i poddać się odpowiedniemu leczeniu.

Niski: stan zdrowia poniżej normalnego. W życiu codziennym należy stosować odpowiednie nawyki żywieniowe oraz równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem.  Należy ograniczyć poziom stresu a jeśli to konieczne należy zwrócić się o pomoc do psychologa.

Normalny: ciało w idealnym stanie psychofizycznym

Aktywność współczulnego układu nerwowego zaspokaja głównie potrzeby fizjologiczne organizmu człowieka w stanie napięcia. Zazwyczaj powoduje przyspieszenie akcji serca.  Kiedy nerw współczulny jest bardziej aktywny, HRV spada, co oznacza, że organizm znajduje się w stanie napięcia, podniecenia i zmęczenia.

 Aktywność przywspółczulnego układu nerwowego polega głównie na ochronie organizmu, odpoczynku i regeneracji, wspomaganiu trawienia i magazynowaniu energii itp., co zwykle powoduje spadek częstości akcji serca.  Kiedy nerw przywspółczulny jest bardziej aktywny, HRV wzrasta, co wskazuje, że organizm znajduje się w stanie relaksu i odpoczynku.

 Współczulna aktywność nerwowa:
  8 ~ 10 duża
4.1 ~ 7.9 umiarkowana
0 ~ 4 łagodna

 Aktywność układu przywspółczulnego:

  8 ~ 10 duża
4.1 ~ 7.9 umiarkowana
0 ~ 4 łagodna

Aktywność współczulnego układu nerwowego zaspokaja głównie potrzeby fizjologiczne organizmu człowieka w stanie napięcia i zazwyczaj powoduje przyspieszenie akcji serca.  Kiedy nerw współczulny jest bardziej aktywny, HRV spada, co oznacza, że organizm znajduje się w stanie napięcia, podniecenia i zmęczenia.

  8 ~ 10 powoli
  11 ~ 30 normalne
  30 ~ 35 szybkie

Oddychanie Brady’ego: z upływem czasu prowadzi to do gromadzenia się dwutlenku węgla w organizmie, który ma wpływ na prawidłowy metabolizm i wymianę gazową komórek, a także spowoduje, że mózg nie będzie normalnie pracował.

 Tachypnoe: istnieją różne przyczyny przyspieszenia oddechu. Mogą być spowodowane chorobami samego układu oddechowego lub chorobami ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, jamy brzusznej, przewodu pokarmowego, metabolizmu, układu hormonalnego i układu krwionośnego.  Oprócz niektórych stanów chorobowych, występuje częściej w przypadku intensywnych ćwiczeń fizycznych i emocjonalnego lub nadmiernego napięcia nerwowego.

Jak regulować intensywność oddychania?  Według dokumentacji medycznej istnieją trzy główne formy oddychania: oddychanie klatką piersiową, oddychanie przeponą (oddychanie przeponowe) i oddychanie mieszane klatka piersiowo-brzuszna.  Podczas oddychania klatką piersiową przepona nie może odgrywać aktywnej roli, a objętość wdechowa nie może osiągnąć wartości maksymalnej.  Podczas oddychania przeponą przepona pracuje w pełni, a wdech jest łatwy i szybki, ale pojemność oddechowa płuc nie jest duża.  Podczas mieszanego oddychania klatką piersiowo-brzuszną największą ilość powietrza wdychają płuca.  Dlatego najlepszą formą oddychania jest oddychanie mieszane klatka piersiowo-brzuszna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart
Scroll to Top